Quy trình sản xuất đệm

Quy trình sản xuất đệm tương đối phức tạp, ứng với mỗi loại đệm sẽ có các quy trình riêng, dưới đây là tóm tắt 1 cách cơ bản quy trình sản xuất các loại đệm.

 

 

  1. Quy trình sản xuất đệm bông ép

 

Quy trình sản xuất đệm bông ép được minh họa bằng hình ảnh dưới đây:

 

Vì quy trình sản xuất đệm bông ép tương đối đơn giản nên hiện nay trên thị trường Việt nam có hàng trăm công ty sản xuất đệm bông ép. Ngay cả một số cơ sở tư nhân nhỏ cũng có khả năng sản xuất.

 

 

  1. Quy trình sản xuất đệm cao su

 

 

Sản xuất đệm cao su tương đối phức tạp, trải qua nhiều công đoạn và đòi hỏi có công nghệ và thiết bị cùng số vốn lớn. Vì vậy, có tương đối ít công ty tham gia vào sản xuất đệm cao su.

 

Mặt khác, đệm cao xu giá tương đối cao nên cũng ít nhiều không phù hợp với đa số người Việt nam.

 

 

Dưới đây là minh họa quy trình cơ bản của đệm cao su:

 

  1. Quy trình sản xuất đệm lò xo